3 Σεπτεμβρίου, 2009

Στο πλευρό της ΠΟΣΠΕΡΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διοίκηση της ΕΡΤ και ο Πρόεδρός της ξεπέρασαν κάθε όριο. Αφού επιτέθηκαν στη νόμιμη διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ, αρνήθηκαν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων έφτασαν να αμφισβητήσουν ακόμα και τον ΟΜΕΔ. Οδήγησαν, τέλος, εκλεγμένους συνδικαλιστές και τον Οργανισμό στα δικαστήρια, για να σταματήσουν τον ορισμό διαιτητή για τις Συμβάσεις.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) καταγγέλλει την προσπάθεια του διορισμένου Προέδρου της ΕΡΤ να υπονομεύσει θεσμικές κατακτήσεις των εργαζόμενων και να καταργήσει στην πράξη τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. με πνεύμα αλληλεγγύης στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων μας στην ΕΡΤ.