23 Νοεμβρίου, 2015

Προκήρυξη Υποτροφιών Mεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσιογραφίας σε μέλη των Περιφερειακών Ενώσεων της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Η Συνέργεια Δημοσίων Ευρωπαϊκών Φορέων DUK Universitat – Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο- Ιδρυμα για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β.Μπότση, (www.eci.edu.gr) με την Υποστήριξη του Εργαστηρίου Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ του ΕΜΠ και της Ένωσης Ευρωπαίων Εκδοτών Διαδιδικτύου, προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών για μέλη των Περιφεριειακών Ενώσεων Συντακτών της Π.Ο.Ε. ΣΥ.

Η προκήρυξη δεν απευθύνεται στα μέλη της  ΕΣΗΕΑ, καθώς και των ΕΣΗΕΜΘ και ΕΣΠΗΤ που είναι δραστηριοποιημένα στις πόλεις των Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Ο ιδανικός υποψήφιος έχει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε θέματα ΜΜΕ ή Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Σπουδών, χειρίζεται πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα, έχει επιτυχή επαγγελματική θητεία καθώς και ιδιότητα μέλους εντεταγμένης Ένωσης Συντακτών για 2 τουλάχιστον χρόνια.
Πρέπει να μπορεί να ταξιδέψει στην Αυστρία τις περιόδους (κατ’ελάχιστον) 6 – 13 Δεκεμβρίου 2015 και 19 – 28 Ιουνίου 2015. Η υποτροφία αφορά την διετία σπουδών, καλύπτει το ήμισυ του κόστους των 9150 ευρώ καθώς και την διαμονή/ημιδιατροφή στο Πανεπιστήμιο στην Βιέννη. Η συμμετοχή του φοιτητή καταβάλλεται σε δόσεις και ολοκληρώνεται έως τον Οκτώβριο του 2016. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μονοσέλιδο βιογραφικό στην διεύθυνση secretariat.qjnt@gmail.com. Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Περισσότερες πληροφορίες www.qjnt.gr ή απ’ευθείας κλικ εδώ