14 Μαρτίου, 2014

ΠΟΕΣΥ: Τακτικό Συνέδριο & Καταστατικό Συνέδριο μέσα στον Ιούνιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για το έβδομο (7ο) Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της

«Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών» (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Σ.Υ, που εκλέχθηκε κατά το 6ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, κατά τη συνεδρίασή του της Παρασκευής 14 Μαρτίου 2014, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (6-3) και συγκαλεί το 7ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. στην Αθήνα (στο Μέγαρο της Ε.Σ.Η.Ε.Α, Ακαδημίας αρ. 20, 1ος όροφος – Αίθουσα Γιώργος Καράντζας) την 13η, 14η και 15η Ιουνίου 2014 και στον ίδιο χώρο την 21η και 22α Ιουνίου Καταστατικό Συνέδριο, με τους νεοεκλεγέντες αντιπροσώπους-συνέδρους.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Ενώσεις-μέλη της Π.Ο.Ε.ΣΥ. (Ε.Σ.Η.Ε.Α, Ε.Σ.Η.Ε.Μ–Θ, Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν, Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Σ.Ε.Ε και Ε.Σ.Π.Η.Τ) να γνωστοποιήσουν στην ΠΟΕΣΥ, το αργότερο έως την 2α Ιουνίου 2014, τους αντιπροσώπους τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.ΣΥ. για τη νομιμοποίηση και την κατάρτιση του μητρώου των Αντιπροσώπων.

Οι εγγραφές των αντιπροσώπων των Ενώσεων-μελών στο Συνέδριο θα αρχίσουν την Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 6μμ, δηλαδή μία ώρα πριν την πανηγυρική έναρξη του Συνεδρίου, που θα γίνει ώρα 7μμ. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχιστούν με τα θέματα ημερήσια διάταξης το Σάββατο 14 Ιουνίου και την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014, με ώρα έναρξης 10πμ στο Μέγαρο της Ε.Σ.Η.Ε.Α, Ακαδημίας αρ. 20, 1ος όροφος – Αίθουσα Γιώργος Καράντζας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ είναι:

1. Εκλογή Προεδρείου.

2. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

5. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.

7. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού για την επόμενη τριετία.

8. Προγραμματισμός Δράσης επόμενης τριετίας.

9. Ψηφίσματα – Αποφάσεις.

10. Εκλογή Γενικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Κατά τις συνεδριάσεις του Καταστατικού Συνεδρίου (21-22 Ιουνίου) θα συζητηθούν και θα τεθούν σε ψηφοφορία, με βάση το Καταστατικό, οι μέχρι τώρα υποβληθείσες προτάσεις αλλαγής άρθρων του Καταστατικού και όσες τυχόν υποβληθούν στη Γραμματεία της ΠΟΕΣΥ, έως και τις 20 Μαΐου.

Aθήνα, 14 Μαρτίου 2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Σαββίδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Κουμπιάς