Παρατηρητήριο SLAPPs

«Οι στρατηγικές αγωγές εις βάρος δημοσιογράφων και ΜΜΕ αποτελούν ένα φαινόμενο, το οποίο τα τελευταία χρόνια εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Πρόκειται για καταχρηστικές δικαστικές ενέργειες, που αποσκοπούν στην χειραγώγηση και την φίμωση του Τύπου, μέσω μεταξύ άλλων υπέρογκων αγωγικών αιτημάτων και άσκησης προσωπικών διώξεων εις βάρος Δημοσιογράφων. Η σημασία του ζητήματος έχει ήδη αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ενώ επίκειται και η έκδοση σχετικής Οδηγίας για την διαμόρφωση ενός πλαισίου αντιμετώπισης του προβλήματος.

Αναγνωρίζοντας την στρατηγική σημασία της προστασίας των δημοσιογράφων από τέτοιου είδους δικαστικές ενέργειες και διαπιστώνοντας, ότι μέχρι σήμερα δεν υφίσταται κανένας επίσημος φορέας καταγραφής, διερεύνησης και τεκμηρίωσης τέτοιων περιστατικών, η ΠΟΕΣΥ αποφάσισε να προβεί στην σύσταση Παρατηρητηρίου, το οποίο μέσω της συλλογής στοιχείων, της επικοινωνίας με τους διωκόμενους και της παρακολούθησης αντίστοιχων περιστατικών, θα είναι σε θέση να παρέχει συνδρομή, να διαμορφώνει θέσεις, σε συνεργασία και με τις Ενώσεις μέλη μας, με σκοπό να συμβάλει στην συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου των Slapps.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, καλούμε τους συναδέλφους, που έχουν πέσει θύματα στρατηγικών αγωγών, να μοιραστούν μαζί μας το πρόβλημα, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα και αποστέλλοντας μας στοιχεία προκειμένου να αποκτήσουμε εικόνα αυτού. Το σύνολο των στοιχείων αυτών καλύπτονται από εμπιστευτικότητα και θα τύχουν επεξεργασίας μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, με σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των εμπλεκόμενων μερών».

Διαβάστε περισσότερα