13 Ιουλίου, 2008

Παράνομη απόλυση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) καταγγέλλει την άδικη, παράνομη και καταχρηστική απόλυση από την εφημερίδα «Πρώτη» Ηλείας του συναδέλφου Μάκη Νοδάρου και ζητά από την ιδιοκτησία της εφημερίδας την άμεση επαναπρόσληψή του.

Η ιδιοκτησία της εφημερίδας, για λόγους εντελώς άγνωστους στον συνάδελφο, αποφάσισε την απόλυση του, καταστρατηγώντας στοιχειώδεις αρχές που διέπουν την εργατική νομοθεσία και τα δικαιώματα των εργαζομένων.  Ειδικά στο  χώρο του Τύπου, τέτοια φαινόμενα είναι ακόμα πιο απαράδεκτα, γιατί αποτελούν αμφισβήτηση στου δικαιώματος των συντακτών να ελέγχουν τις (κεντρικές και τοπικές) εξουσίες, καταλήγοντας σε πλήρη υπονόμευση της ελευθεροτυπίας.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. συμπαρίσταται στον συνάδελφο, αξιώνει την ανάκληση της απόλυσης και επαναλαμβάνει ότι κάθε κρούσμα παραβίασης θεμελιωδών προβλέψεων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας καθιστά υπόλογους τους παραβάτες.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. βρίσκεται στο πλευρό του συναδέλφου Μάκη Νοδάρου και θα στηρίξει κάθε ενέργεια, τόσο του ίδιου όσο και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.), για την επαναπρόσληψή του.