9 Απριλίου, 2013

Όχι στις κίβδηλες διαδικασίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ εκφράζοντας την ομόφωνη βούληση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που συνεδρίασε με την παρουσία Προέδρων Ενώσεων-μελών της, το Σάββατο 6 Απριλίου 2013, υπογραμμίζει τη διαμαρτυρία του για την -με ψευδεπίγραφες και κίβδηλες διαδικασίες- εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 662/21-3-2013/Τεύχος Δεύτερο) για τον καθορισμό των αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται στα δημόσια ΜΜΕ και συγκεκριμένα «με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α226), όπως ισχύει»
Καταγγέλλουμε τους κυβερνητικούς χειρισμούς και την παράτυπη διαδικασία -στερούμενη της προαπαιτούμενης διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς-, που οδήγησαν σ’ αυτήν την ΚΥΑ, παρά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης Δεκεμβρίου 2011 και τις σχετικές παρεμβάσεις των Ενώσεων Συντακτών.
Η συγκεκριμένη ΚΥΑ επιδεινώνει δραματικά τους μισθούς των δημοσιογράφων, με περικοπές παροχών και επιδομάτων, καταργώντας  ουσιαστικά κάθε έννοια ΣΣΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους, τα ασφαλιστικά τους Ταμεία και τη λειτουργία της ενημέρωσης

Υπογραμμίζουμε την πάγια θέση μας εναντίον κάθε μείωσης μισθών, εμμένουμε στην υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, προκειμένου να κατοχυρωθούν οι θεσμικές κατακτήσεις των δημοσιογράφων και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και αξιοπιστία της δημόσιας ενημέρωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.