4 Φεβρουαρίου, 2009

Να αποσυρθεί η τροπολογία για τον Περιφερειακό Τύπο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρη ανατροπή των δεδομένων στις εφημερίδες της περιφέρειας, με την κατάργηση συλλογικών συμβάσεων των δημοσιογράφων, υπονόμευση των ασφαλιστικών Ταμείων και αδιαφανείς συναλλαγές με τους εκδότες, επιχειρεί να εισάγει με «νυχτερινή» τροπολογία η Κυβέρνηση.

Πρόκειται για το ν. 3548 του 2007 που ορίζει τις προϋποθέσεις έκδοσης των περιφερειακών εφημερίδων για να πάρουν κρατική διαφήμιση και ο οποίος σήμερα καταργείται από αυτούς που το ψήφισαν.
Τότε η Π.Ο.Ε.ΣΥ. είχε προσέλθει στο διάλογο και μεταξύ άλλων ζητούσε: o Ο ελάχιστος αριθμός των συντακτών εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου να είναι ανάλογος με τον πληθυσμό του νομού όπου εκδίδεται η εφημερίδα (3-5 συντάκτες),
o Οι συντάκτες να ασφαλίζονται στα οικεία δημοσιογραφικά ασφαλιστικά ταμεία, o Να επαλειφθεί από άρθρο του νομοσχεδίου η φράση που καθιέρωνε την 7η έκδοση ημερήσιας εφημερίδας σαν συνέχεια της 6ης έκδοσης,
o Να καλύπτεται το 60% της ύλης της εφημερίδας από ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος, και τέλος o Προκειμένου να περιληφθεί στον πίνακα των δικαιούχων δημόσιας διαφήμισης ο εκδότης να προσκομίζει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Τα αιτήματά μας τότε δεν ικανοποιήθηκαν. Οι συντάκτες περιορίστηκαν στους 2 κατά περίπτωση, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο εκδότης και η τοπική ύλη να καλύπτει το 40% του χώρου της εφημερίδας. Τώρα η Κυβέρνηση προχωρεί ένα ακόμα βήμα με μια καταστροφική για τους συντάκτες των περιφερειακών εφημερίδων τροπολογία:

1. Καταργεί το κριτήριο της πλήρους απασχόλησης των δημοσιογράφων και εισάγει το δελτίο παροχής υπηρεσιών. Έτσι ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου και σαρώνονται εργασιακά δικαιώματα των συντακτών αλλά και τα συνταξιοδοτικά αφού με το «μπλοκάκι» δεν ασφαλίζονται πλέον στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. αλλά στο ΤΕΒΕ.

2. Καταργεί την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας των εκδοτών. Ενθαρρύνονται έτσι ακόμα και οι συνεπείς εκδότες να γίνουν και αυτοί κακοπληρωτές και παράλληλα επιβραβεύονται εκείνοι που διαπράττουν το βαρύτατο ποινικό αδίκημα της υπεξαίρεσης αφού παρακρατούν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και δεν τις αποδίδουν στα Ταμεία.

3. Καταργεί το κριτήριο της τοπικής δημοσιογραφικής ύλης. Θα έχουμε δηλαδή τοπικές εφημερίδες χωρίς ή με ελάχιστη τοπική ύλη, με αντιγραφές και διαφημίσεις, με άλλα λόγια έντυπα που θα αποπνέουν την νοοτροπία της αρπαχτής.
Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. καταγγέλλει τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις που δημιουργούν ένα επικίνδυνο εργασιακό τοπίο για τους συναδέλφους στην περιφέρεια και ζητεί την άμεση απόσυρση της τροπολογίας.
Επίσης, καλεί όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων να μην συνηγορήσουν στην αποδόμηση στοιχειωδών κανόνων λειτουργίας των ΜΜΕ.

Η σύγκρουση της Κυβέρνησης με κάποιους εκ των ιδιοκτητών εφημερίδων και η σύμπλευση με άλλους υποδηλώνει ύποπτες συναλλαγές με εκδότες κάτω από το τραπέζι.