8 Νοεμβρίου, 2011

Και στις Βρυξέλλες ο αγώνας των Ελλήνων δημοσιογράφων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρωτοβουλία για την οργάνωση πανευρωπαϊκής δημοσιογραφικής διαδήλωσης στις Βρυξέλλες, αντιδρώντας στα μέτρα που λαμβάνονται σε όλη την Ευρώπη σε βάρος του κλάδου, αναλαμβάνει η ΠΟΕΣΥ με τη συνεργασία του προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Jim Boumelha, ο οποίος υιοθέτησε την πρόταση. Η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας αποτελεί συνέχεια της προσφυγής στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, καταθέτοντας έγγραφη αναφορά για τις συνέπειες που επιφέρει στην ανεμπόδιστη και ελεύθερη άσκηση της δημοσιογραφίας η ουσιαστική κατάργηση των όρων αμοιβών και εργασίας και η διαλυτική επίδραση των άρθρων 31 και 37 του νόμου 4024/2011, στην ύπαρξη και λειτουργία των Ενώσεων Συντακτών και των Ενώσεων των άλλων εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Ταυτόχρονα, η ΠΟΕΣΥ καταγγέλλει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, μείωσε δραστικά το επίπεδο προστασίας που παρείχε στους εργαζομένους το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων εν ισχύι μέχρι πολύ πρόσφατα. Οι νέες διατάξεις (ν. 4024/2011, άρθρο 37) προβλέπουν την υπεροχή των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων σε σχέση με τις κλαδικές, ακόμη και όταν οι τελευταίες περιέχουν ρυθμίσεις πιο ευνοϊκές για τους εργαζόμενους. Ανατρέπεται έτσι μια βασική αρχή του συλλογικού εργατικού δικαίου (αρχή της ευνοϊκότερης διάταξης). Παραγνωρίζοντας ότι οι εργασιακές συνθήκες και οι απολαβές του δημοσιογράφου παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατοχύρωση της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας του, ακόμα και απέναντι στο μέσο στο οποίο εργάζεται.

Η αναφορά της Ομοσπονδίας βασίζεται σε προηγούμενες συστάσεις και γνώμες του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα ελευθερίας του Τύπου, η οποία σήμερα πλήττεται στη χώρα μας.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επανειλημμένως έχει αποφανθεί υπέρ της ύπαρξης και ελεύθερης λειτουργίας των Δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης και θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για διασφάλιση της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας των δημοσιογράφων.

Αποκλείει επίσης την υποκατάσταση των ανεξάρτητων αιρετών διοικήσεων των ενώσεων δημοσιογράφων από σωματεία-σφραγίδες, ενώ σε κείμενα που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή των Υπουργών και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα οποία αναφέρονται στα Δημόσια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εκφράζεται ρητά η ανησυχία εξαιτίας της πίεσης που ασκείται σ’ αυτά, είτε από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών είτε εξαιτίας του αναπόφευκτου ανταγωνισμού τους με τα εμπορικά μέσα. Τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης, προστίθεται, έχουν τον σκοπό “να προωθούν τις αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών, ειδικά το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τον πολιτικό πλουραλισμό, παρέχοντας μια πληθώρα προγραμμάτων και υπηρεσιών σε όλο το εύρος της κοινής γνώμης, και να ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, τον πολιτιστικό πλουραλισμό και την ανοιχτή επικοινωνία, προσβάσιμη από τον καθένα.”

Σε ό,τι αφορά την  ΕΡΤ, η ΠΟΕΣΥ επισημαίνει ότι δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και είναι κερδοφόρα επιχείρηση, με πλεονασματικό προϋπολογισμό για το 2010 και θετικές προοπτικές για το μέλλον. Τα σχέδια της Ελληνικής Κυβέρνησης για τον Δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα συμπεριλαμβάνουν την συρρίκνωσή του χωρίς προφανείς λόγους, οι δε κυβερνητικοί σχεδιασμοί βρίσκονται χωρίς αμφιβολία εκτός του πλαισίου των οδηγιών και των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μετατρέπουν το Δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε έναν εμπορικό σταθμό, αγνοώντας τη Δημόσια αποστολή του και την αναγκαιότητα της ύπαρξής του σε μια πλουραλιστική δημοκρατική κοινωνία. Η αναστολή λειτουργίας ή η συγχώνευση Δημόσιων σταθμών, σε συνδυασμό με την εργασιακή εφεδρεία του ν. 4024/2011, στην οποία υπήχθη και η ΕΡΤ, αποδυναμώνει σημαντικά τον ρόλο της στο ελληνικό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.

Η πολιτική της Κυβέρνησης στον τομέα των Δημόσιων Μέσων Επικοινωνίας θα οδηγήσει επίσης στην αλλοίωση του χαρακτήρα της ΕΡΤ από Δημόσιο Μέσο προς την κατεύθυνση ενός “κρατικού” ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Η Κυβέρνηση όχι μόνο συρρικνώνει την Δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση χωρίς προφανή λόγο αλλά μειώνει επιπλέον σημαντικά τις απολαβές των δημοσιογράφων, και του προσωπικού γενικά, που εργάζονται σε αυτήν, εφαρμόζοντας και στην ΕΡΤ το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. H Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους δημοσιογράφους σαν δημοσίους υπαλλήλους και εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και αποπειράται να πλήξει την ανεξαρτησία τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (EFJ): “Το να εργάζεται κανείς σε Δημόσια Μέσα δεν σημαίνει ότι είναι δημόσιος υπάλληλος. Οι δημοσιογράφοι λογοδοτούν στο κοινό και απαιτείται να είναι ανεξάρτητοι πολιτικά και οικονομικά από την Κυβέρνηση”.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.