29 Φεβρουαρίου, 2012

Η δημοσίευση των ισολογισμών στον Τύπο προστατεύει τη διαφάνεια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενώ σε κυβερνητικό – νομοπαρασκευαστικό επίπεδο συνεχίζεται η διελκυστίνδα για το θέμα της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών των επιχειρήσεων στις εφημερίδες και κάποιοι – εν ονόματι δήθεν της Τρόικας – προσπαθούν να επιτύχουν άρση της υποχρέωσης, πληθαίνουν οι φωνές, ακόμη και από τον επιχειρηματικό κόσμο, υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου καθεστώτος.

Και αυτό, διότι το πρόβλημα που θα προκαλέσει τυχόν κατάργηση της δημοσίευσης δεν είναι μόνον η επιβίωση εκατοντάδων εφημερίδων και η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, όπως έχει επισημάνει με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών• δημιουργείται και πρόβλημα διαφάνειας.
Το θέμα έχει τεθεί από τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια και τους Εμπορικούς και Βιοτεχνικούς Συλλόγους της χώρας, αλλά και από τους επικεφαλής του Ελληνοαμερικανικού και του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Συνηγορώντας υπέρ της δημοσίευσης των ισολογισμών, οι προαναφερόμενοι φορείς τονίζουν ότι «με δεδομένη τη σημερινή συγκυρία, είναι σκόπιμη η διατήρηση της διαφάνειας που εξασφαλίζει η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στις εφημερίδες, εφόσον βεβαίως εξασφαλιστεί η μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση». Και υποστηρίζουν ότι «ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκλογίκευσης της διαδικασίας δημοσιοποίησης, μέσω της καθιέρωσης κριτηρίων ως προς τις εφημερίδες, όπου γίνεται η δημοσίευση και μέσω της μείωσης των επάλληλων δημοσιεύσεων, οι οποίες σήμερα ισχύουν».
Είναι εμφανές ότι υπό τις συνθήκες της σημερινής χρηματοπιστωτικής κρίσης, πέραν της διατήρησης των θέσεων εργασίας στις  εφημερίδες, είναι αναγκαία και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των συναλλασσόμενων προς τις επιχειρήσεις. Άλλωστε, η αιτιολογία ότι η δημοσίευση των ισολογισμών και των προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων στις εφημερίδες έχει υψηλό  κόστος, διαψεύδεται από τα ίδια τα οικονομικά στοιχεία. Χαρακτηριστικά, το κόστος για εταιρείες μικρού μεγέθους (28% επί του συνόλου των δημοσιεύσεων) είναι έως 500 ευρώ, για εταιρείες μεσαίου μεγέθους (45% του συνόλου) είναι από 500 έως 1.000 ευρώ, σε ετήσια βάση.

Υπενθυμίζεται ότι σε χώρες με πολύ μεγαλύτερη διείσδυση του πληθυσμού στο διαδίκτυο, δεν έχουν διανοηθεί να περιοριστούν στην ηλεκτρονική δημοσίευση των στοιχείων.

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. καλεί την κυβέρνηση να μην υποχωρήσει στις κάθε είδους πιέσεις για ανατροπή του ισχύοντος καθεστώτος δημοσίευσης των ισολογισμών, και να προστατεύσει την πολυφωνία και τη διαφάνεια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.