10 Οκτωβρίου, 2014

Η διακοπή και μετάθεση του Καταστατικού Συνεδρίου

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 μετά τη διακοπή των εργασιών του 7ου Tακτικού Συνεδρίου, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ ζήτησε την παραμονή του ίδιου προεδρείου και κατά την καταστατική διαδικασία, όπως προβλέπεται από την ημερήσια διάταξη. Το προεδρείο του Τακτικού Συνεδρίου δεν δέχτηκε να παραμείνει στη θέση του και έτσι ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το Καταστατικό, ξεκίνησε τη διαδικασία ανάδειξης νέου προεδρείου για το Καταστατικό, πλέον, Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ.

Υπέδειξε ως πρόεδρο το συνάδελφο Δημήτρη Τρίμη, και αφού έγινε ομόφωνα αποδεκτός το σώμα, πρότεινε τους συναδέλφους Αλεξάνδρα Χριστακάκη, Γιάννη Σιούλα, Γιώργο Κατερίνη και Χριστόφορο Κάσδαγλη. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή και προτάθηκε εκ μέρους του Προέδρου η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Εγέρθηκαν διαδικαστικά ζητήματα και ενστάσεις από πολλούς συνέδρους, ιδίως της Περιφέρειας, για το εάν είναι ουσιαστικά και τυπικά νόμιμο να συζητήσουνε και να αποφασίσουνε καταστατικές αλλαγές, τις οποίες δεν έχουνε επεξεργαστεί. Μετά από περίπου 30 παρεμβάσεις συναδέλφων που ζήτησαν και έλαβαν το λόγο, διαμορφώθηκαν δύο προτάσεις, οι οποίες ετέθηκαν και σε ψηφοφορία. Η πρώτη πρόταση που έλεγε ότι πρέπει να αναβληθεί το Συνέδριο και να πραγματοποιηθεί σε 3-4 μήνες από τη νέα διοίκηση της ΠΟΕΣΥ και μετά από τις σχετικές διαδικασίες προετοιμασίας στις Ενώσεις, έλαβε 34 ψήφους, έναντι 29, που ψήφισαν την πρόταση να αρχίσει και να ολοκληρωθεί κανονικά (με τη διαδικασία της κάλπης την επόμενη μέρα) το Καταστατικό Συνέδριο. (Ψήφισαν 63 επί 140 διαπιστευμένων συνέδρων).

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος κήρυξε τη διακοπή και μετάθεση του Καταστατικού Συνεδρίου.