4 Απριλίου, 2023

ΕΣΗΕΜ-Θ – Προσκλητήριο καταγραφής των συνθηκών εργασίας στα περιφερειακά ΜΜΕ

Προσκλητήριο για την καταγραφή των ουσιαστικών συνθηκών της εργασίας τους και την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας λειτουργίας των ΜΜΕ στη Βόρεια Ελλάδα απευθύνει προς τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, μέλη και μη μέλη, η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας -Θράκης.

Προς εκπλήρωση αυτών των στόχων αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ επισκέφθηκε το προηγούμενο Σάββατο την Καβάλα και παρουσίασε τις δυνατότητες της νέας ψηφιακής πλατφόρμας #Press_Local

Σε ενημερωτική συνάντηση που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Καβάλαςπεριγράφηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του πρωτότυπου έργου της ΕΣΗΕΜ-Θ, το οποίο έχει αναπτυχθεί με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (EFJ),  χάρη σε πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Trade Unions for a Fair Recovery.

Συντάκτες και εργασιακοί εκπρόσωποι ΜΜΕ των νομών Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης εκπαιδεύτηκαν στην αποτελεσματική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία (https://www.press-local.gr/). Πλοηγήθηκαν στις επιμέρους ενότητές του, ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησαν τη διαδικασία υποβολής αναφορών.

Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι της ΕΣΗΕΜ-Θ, αφετηρία της όλης προσπάθειας ήταν η ανάγκη να ενισχυθούν, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (EFJ), οι ψηφιακές συνδικαλιστικές παρεμβάσεις κατά τη μετάβαση στη μετά Covid εποχή, σε κοινό βηματισμό με τη δράση άλλων 16 δημοσιογραφικών σωματείων σε όλη την Ευρώπη.

Η κύρια αντίληψη που προορίζεται να υπηρετεί η ψηφιακή πλατφόρμα #Press_Local είναι, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, να διαφωτιστούν με συστηματικό και θεσμικό τρόπο οι αληθινές συντεταγμένες που διαμορφώνουν τον περιφερειακό χάρτη της ενημέρωσης.

Συγκεντρώνοντας δεδομένα και αναφορές για ζητήματα εργασιακής φύσης και επαγγελματικής δεοντολογίας, η πλατφόρμα #Press_Local θα μπορούσε, όπως επισημάνθηκε, να μετεξελιχθεί σε όχημα υποστήριξης των περιφερειακών ΜΜΕ μικρής και μεσαίας εμβέλειας, αλλά και σε εφαλτήριο προς αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού προς την τοπική δημοσιογραφία.

Όπως τονίστηκε στη συνάντηση, η ΕΣΗΕΜ-Θ επιδιώκει να προσδώσει στην πλατφόρμα #Press_Local τα χαρακτηριστικά Παρατηρητηρίου Απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό η εν λόγω πλατφόρμα θα μπορούσε να αναδειχθεί σε σύγχρονο εργαλείο για τη χάραξη της συνδικαλιστικής στρατηγικής της, αλλά και για την προετοιμασία της διαπραγμάτευσης προς υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους εργοδότες του περιφερειακού Τύπου.

Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος έχει, όπως αναφέρθηκε, η ανανέωση των προσωπικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεδομένων των δημοσιογράφων μέσω επίσκεψης στην ενότητα Επικαιροποίηση Στοιχείων Μέλους.

Εργασιακά θέματα

Στην ενημερωτική συνάντηση που ακολούθησε την παρουσίαση της πλατφόρμας και η οποία φιλοξενήθηκε επίσης στο Επιμελητήριο Καβάλας, με την ενεργή συμμετοχή τοπικών δημοσιογράφων και εργασιακών αντιπροσώπων της ΕΣΗΕΜ-Θ, συζητήθηκε σειρά θεμάτων σχετικών με τις συνθήκες εργασίας σε ΜΜΕ της Ανατολικής Μακεδονίας.

Η αποδυνάμωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, η προσφορά ιδιαιτέρως χαμηλών αμοιβών και η καταστρατήγηση βασικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, στις κύριες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι δημοσιογράφοι της Καβάλας και όμορων νομών. Στο επίκεντρο της συζήτησης ετέθησαν, επίσης, η συρρίκνωση των περιφερειακών ΜΜΕ, η συνακόλουθη απώλεια δεκάδων θέσεων εργασίας, η έξαρση της αυτοαπασχόλησης και ο αποκλεισμός συντακτών από την ενημέρωση εκ μέρους των τοπικών αρχών.

Συνάντηση με εργοδότες

Εξάλλου, η προοπτική συνομολόγησης συλλογικής σύμβασης εργασίας στον περιφερειακό Τύπο ήταν το κύριο θέμα της συνάντησης που είχε ακολούθως η αντιπροσωπεία της ΕΣΗΕΜ-Θ με ιδιοκτήτες τοπικών ΜΜΕ.

Κοινό τόπο της συζήτησης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η εξυγίανση του ενημερωτικού τοπίου και η θέσπιση όρων διαφανούς λειτουργίας των περιφερειακών ΜΜΕ μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση πολλών θέσεων δημοσιογραφικής εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές.

Εκ μέρους της αντιπροσωπείας της ΕΣΗΕΜ-Θ τονίστηκε ότι η υπογραφή ΣΣΕ θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών ΜΜΕ, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην αξιόπιστη παραγωγή ενημερωτικού περιεχομένου.

Η ανάγκη αδειοδότησης περιφερειακών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, η παραβίαση της νομοθετικής πρόνοιας για την απόδοση της κρατικής διαφήμισης σε ποσοστό 30% προς τα περιφερειακά ΜΜΕ και η απουσία αξιόπιστων μετρήσεων τηλεθέασης και ακροαματικότητας ήταν, μεταξύ άλλων, τα κύρια ζητήματα που περιέγραψαν οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες ΜΜΕ της Ανατολικής Μακεδονίας.

Στην αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ που μετέβη στην Καβάλα, έλαβαν μέρος ο πρόεδρος Νίκος Καρράς, ο γενικός γραμματέας Βασίλης Κοντογουλίδης, ο ταμίας Βασίλης Πεκλάρης, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Τάσος Ρέτζιος και ο αναπληρωτής ταμίας Ρωμανός Κοντογιαννίδης.

Την παρουσίαση της φιλοσοφίας και των αρχών λειτουργίας της πλατφόρμας ανέλαβε ο διευθυντής της ΕΣΗΕΜ-Θ, Γιάννης Κοτσιφός.

Για τη διάδοση της χρήσης και την εξοικείωση με τη λειτουργία της πλατφόρμας #Press_Local προγραμματίζονται άλλα δύο (2) εκπαιδευτικά εργαστήρια σε ισάριθμες πόλεις, την Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη. Στα εργαστήρια αυτά θα εκπαιδευτούν συνολικά άλλοι 40 δημοσιογράφοι (20 άτομα σε κάθε εργαστήριο), οι οποίοι στη συνέχεια θα αναλάβουν το ρόλο εκπαιδευτών σε πρόσθετες δράσεις κατάρτισης, που θα απευθύνονται σε νέους χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος.