31 Μαρτίου, 2011

Επικίνδυνα παιχνίδια με τη δημοσίευση ισολογισμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) καταγγέλλει την απόπειρα επιχειρηματικών κύκλων, που με τη συνδρομή –ή και παρότρυνση εκδοτών- επιδιώκουν να ανατρέψουν το καθεστώς της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών στις εφημερίδες, που ισχύει με το νόμο 2190/1920  και εφαρμόζεται μέχρι  σήμερα, προτείνοντας κατάργηση της υποχρέωσης αυτής και την ανάρτηση των στοιχείων στο site που διατηρεί κάθε επιχείρηση.

Και σαν επισφράγισμα της επιδίωξης αυτής ήρθε η χθεσινή κατάθεση από βουλευτές του κυβερνόντος κόμματος τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Προστασία του Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις», στην Αιτιολογική Έκθεση της οποίας διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι «πάγιο αίτημα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας είναι η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στον Τύπο».

Πρόκειται για μεθοδεύσεις που αποσκοπούν στην επιβολή αδιαφάνειας, επιλεκτικής πληροφόρησης και αδυναμίας ελέγχου των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων που κατά το νόμο είναι υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματά τους.
Όσοι βυσσοδομούν κατά των εφημερίδων και όλων των εργαζόμενων στο χώρο των ΜΜΕ, αγνοούν εκούσια για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας ανατροπής, που

  • Επιφέρει βαρύ πλήγμα στην ενημέρωση, τη διαφάνεια και το θεσμικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων όλων των εταιρειών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
  • Μειώνει τα έσοδα των ασφαλιστικών Ταμείων των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου.
  • Δυναμιτίζει την εύθραυστη ισορροπία στην αγορά εργασίας, συντείνοντας στη διόγκωση της ανεργίας.
  • Ευνοεί, σκανδαλωδώς, μεγάλες επιχειρήσεις του χώρου.
  • Καταστρατηγεί στην πράξη την ισότιμη ενημέρωση των πολιτών.
    «Το διαδίκτυο και πολύ περισσότερο οι ιστοσελίδες των επιχειρήσεων είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να αναπληρώσουν την πληροφόρηση του κοινού, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την διαφάνεια που παρέχει η δημοσίευση στην εφημερίδα», υπογραμμίζει σε έγγραφό της η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων, τονίζοντας ότι «είναι χρέος της πολιτείας να εξασφαλίζει ικανό επίπεδο διαφάνειας και ασφάλειας όσον αφορά στις δραστηριότητες των εισηγμένων και μη εταιρειών αλλά και να καθιστά δυνατή μια ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές πληροφορίες για όλους τους ενδεχόμενους επενδυτές».

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. επισημαίνει ότι τυχόν κατάργηση της δημοσίευσης των ισολογισμών στις εφημερίδες –25 πανελλήνιας κυκλοφορίας και 300 τοπικές- θα πλήξει πάνω από 3500 εργαζόμενους. Το γεγονός ότι το κόστος για κάθε δημοσίευση είναι περίπου 415 ευρώ το χρόνο, γεννά υποψίες ότι δεν είναι μόνο οικονομικοί οι λόγοι, για τους οποίους οι επιχειρήσεις ζητούν την κατάργηση της δημοσίευσης των ισολογισμών στις εφημερίδες.