11 Ιουνίου, 2013

Εξώδικο

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Της ομοσπονδίας με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών» (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας, αριθμός 20 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

1. Την Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) που εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα 41-45, και εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Την Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (Ε.Ι.Τ.Η.Σ.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 10, και εκπροσωπείται νόμιμα.

3. Την Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 34 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) αποφάσισε την κήρυξη 6ωρης πανελλαδικής στάσης εργασίας για σήμερα Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013 από ώρα 19:00 έως 01:00 της Τετάρτης 12 Ιουνίου 2013, όλων των δημοσιογράφων που εργάζονται στα ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα όλης της χώρας, αντιδρώντας στο παράνομο κλείσιμο της ΕΡΤ.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να κοινοποιήσει νόμιμα την παρούσα προς τον κάθε ένα από αυτούς, προς τους οποίους απευθύνεται, που εδρεύουν στην Αττική και εκπροσωπούνται νόμιμα για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την, ολόκληρη στις εκθέσεις επίδοσης.

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΔ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Σαββίδης  Δημήτρης Κουμπιάς