30 Ιουνίου, 2014

Δημοσιογράφοι – υπάλληλοι δεν ταιριάζουν σε μια δημοκρατική χώρα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δημοσιογράφοι-υπάλληλοι δεν
ταιριάζουν σε μια δημοκρατική χώρα

Το δημοσιογραφικό λειτούργημα, όπως προστατεύεται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν μπορεί να υπαχθεί σε διατάξεις περί αξιολόγησης του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι ποτέ όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, σε οποιονδήποτε φορέα και αν παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Η εργασία τους δεν μπορεί να αξιολογηθεί με τα κριτήρια του π.δ 318/1992, το οποίο αφορά το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Για το λόγο αυτό οι δημοσιογράφοι εξαιρούνται και από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ΑΣΕΠ. Δημοσιογράφοι – υπάλληλοι δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική χώρα, που κατοχυρώνει την ελευθερία του Τύπου στο Σύνταγμά της.

Οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις του κλάδου θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε απόπειρα άμεσης ή έμμεσης υπαλληλοποίησης των δημοσιογράφων που εργάζονται στα Δημόσια Μέσα. Το δημοσιογραφικό έργο δεν τίθεται στην κρίση αξιολογητών και προϊσταμένων. Αξιολογείται από τους πολίτες, από όσους μετέχουν στη δημόσια σφαίρα. Η επιχειρούμενη αξιολόγηση του προσωπικού του δημοσίου, η οποία είναι αμφίβολης συνταγματικότητας όπως επισημαίνει και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μηχανισμός ομαδικών απολύσεων ή απομάκρυνσης των «ανεπιθύμητων».

Με όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε θα προασπίσουμε το δημοσιογραφικό λειτούργημα από πρακτικές που το υποβιβάζουν και αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του.