3 Οκτωβρίου, 2013

Διανομή Δικαιωμάτων Εύλογης Αμοιβής στον Τύπο

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι ο  ΟΣΔΕΛ ( Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου) προχωρά σε διανομή των δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής ( αρθρ. 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993) για τον Τύπο. Το ποσόν διανομής για τον Τύπο ανέρχεται στα 793.721,48€. Από το ποσόν αυτό στους εκδότες αναλογούν  472.453,26€ και στους δημοσιογράφους 321.268,22€

Η διανομή των εν λόγω δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους στον κλάδο του Τύπου πραγματοποιείται για πρώτη φορά και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση του ρόλου του Οργανισμού και της λειτουργίας του προς όλους τους δικαιούχους.

Για την υλοποίηση της διανομής, η συλλογή των στοιχείων θα γίνει βάσει δηλώσεων που οι ίδιοι οι δικαιούχοι θα υποβάλουν στον Οργανισμό, χρησιμοποιώντας τις φόρμες που βρίσκονται στη σελίδα [http://www.osdel.gr/index.php?page=article&article_id=128] και συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις ανάθεσης δημιουργών.

Σύμβαση Ανάθεσης ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ  http://goo.gl/QdyWIc

Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως την 31η Οκτωβρίου  2013.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.osdel.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΟΣΔΕΛ)
Σπίτι του Βιβλίου Θεμιστοκλέους 73, 10683, ΑΘΗΝΑ
Τ: 210 3849 100, 210 3626 056  F: 210 3849105, 210 3644977
email: info@osdel.gr , www.osdel.gr