20 Μαρτίου, 2024

Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Υπερασπίστε την δημοσιογραφία και τους δημοσιογράφους

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δημοσιογράφων η οποία εκπροσωπεί 73 συνδικαλιστικές και επαγγελματικές Ενώσεις δημοσιογράφων σε 45 χώρες με διακήρυξή της ενόψει των Ευρωεκλογών καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερασπιστούν την δημοσιογραφία και τους δημοσιογράφους στις χώρες μέλη της και θέτει τρία συγκεκριμένα αιτήματα ζωτικής σημασίας.

Ενίσχυση της βιώσιμης δημοσιογραφίας

  • Μεγάλης κλίμακας οικονομική υποστήριξη: δημόσια διαφανής χρηματοδότηση με εγγύηση της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ, επιχορηγήσεις.
  • Διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της βιώσιμης χρηματοδότησης των δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης.
  • Φορολόγηση στις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες: διασφάλιση δίκαιης αμοιβής για τη χρήση δημοσιογραφικού περιεχομένου.
  • Διασφάλιση δίκαιης αμοιβής και πνευματικών δικαιωμάτων για τους δημοσιογράφους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων.
  • Να διατεθεί μόνιμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την ενίσχυση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, για την εκπαίδευση στα Μέσα Ενημέρωσης (media literacy), για την παρακολούθηση παραβιάσεων δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και για άλλες ενισχύσεις.

Να ενισχυθεί η ασφάλεια των δημοσιογράφων

  • Να προβλεφθεί ασφαλές περιβάλλον για τους δημοσιογράφους, ώστε να προστατεύονται από τη φυσική και διαδικτυακή βία, ιδίως οι γυναίκες και οι ομάδες που είναι περιθωριοποιημένες.
  • Να σταματήσει η ατιμωρησία για επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων.
  • Αναγνώριση και πρόληψη καταχρηστικών νομικών διαδικασιών που αποσκοπούν στη φίμωση των δημοσιογράφων.
  • Να αποτραπεί η παράνομη χρήση λογισμικού παρακολούθησης με στόχο τους δημοσιογράφους.

Ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης

  • Προτεραιότητα στη μέγιστη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά τα δεδομένα εκπαίδευσης της Τεχνητής Νοημοσύνης και το τεχνητά παραγόμενο περιεχόμενο.
  • Επιβολή υποχρεωτικής αμοιβής των συντακτών για περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη με χρήση δημοσιογραφικού έργου.
  • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη χρήση και ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.
  • Να διασφαλιστεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα της αποτροπής κάθε κατάχρησης της ΤΝ για την παραγωγή παραπληροφόρησης.

Όλοι γινόμαστε μάρτυρες της αυξημένης παραπληροφόρησης τονίζεται στην διακήρυξη και παρακολουθούμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που οδηγεί σε μαρασμό την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αντιμετωπίζουμε επίσης αυξημένο πολιτικό έλεγχο στους δημοσιογράφους και τα Μέσα Ενημέρωσης. Οι νέοι διαχειριστές της πληροφόρησης, οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (Big Tech), και το επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στο κυνήγι του εντυπωσιασμού διαβρώνουν την ποιότητα του περιεχομένου και τα θεμέλια ενός υγιούς οικοσυστήματος πληροφόρησης. Όλα αυτά μπορεί να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφία, το σημαντικότερο εχέγγυο για το μέλλον του επαγγέλματος. Αυτό υποχρεώνει όλους όσους υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία να σταθούμε στο πλευρό των δημοσιογράφων και να υποστηρίξουμε μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης τη δημοσιογραφία ως δημόσιο αγαθό. Σε καμιά άλλη εποχή δεν ήταν πιο σημαντική η ακριβής και δεοντολογική ενημέρωση, όπως και η υπεράσπισή της. Σας χρειαζόμαστε όλους, σε μια ευρεία συμμαχία, για να βελτιώσουμε το σύστημα της Ενημέρωσης συνολικά, και για να έχουμε αξιόπιστη πληροφόρηση.

Η ΕΕ έχει κάνει περισσότερα από κάθε άλλη φορά για να το καταφέρει αυτό και για να δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον για τη δημοσιογραφία ως δημόσιο αγαθό, κυρίως με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η ΕΕ έχει υποστηρίξει πολλά έργα που συνδέονται με τη δημοσιογραφική αυτορρύθμιση, την ελευθερία του Τύπου, την ανάπτυξη τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, την ασφάλεια των δημοσιογράφων, τη δημοσιογραφική έρευνα σε διασυνοριακό επίπεδο, τη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων, τον κοινωνικό διάλογο, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κατάρτιση. Συνολικά, περίπου 50 εκατ. ευρώ ετησίως έχουν διατεθεί σε οργανώσεις για την Ενημέρωση.

Αυτό δεν είναι αρκετό! Η ανεξάρτητη επαγγελματική δημοσιογραφία κοστίζει ακριβά, αλλά είναι το καλύτερο αντίδοτο στην παραπληροφόρηση. Η εμπλοκή του κοινού, οι νέες μορφές δημοσιογραφίας, η παιδεία στα Μέσα Ενημέρωσης και η σωστή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για να καταστεί η δημοσιογραφία εργαλείο σύνδεσης, συζήτησης, μάθησης και συμμετοχής σε δημοκρατικούς δημόσιους διαλόγους στις σημερινές πολωμένες κοινωνίες. Αλλά αυτό θα είναι εφικτό μόνο αν έχουμε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και δίκαιες αμοιβές.