13 Δεκεμβρίου, 2010

Αρνήθηκαν το διάλογο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Π.Ο.Ε.ΣΥ., της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., της Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε. και της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., με επιστολή τους στις 9/12/2010 είχαν καλέσει την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (ΕΙΗΕΕ) και το Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) σε συνάντηση για να «αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις για τα προβλήματα του χώρου, ενόψει της ανάγκης κατάρτισης νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Ο ΣΗΠΕ, ενώ αρχικά είχε αποδεχθεί την πρόσκληση, συντάχθηκε με την άποψη της ΕΙΗΕΕ να μην προσέλθει στο διάλογο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ενημέρωσε τα Συμβούλια των τριών Ενώσεων και καλεί τους συναδέλφους σε αγωνιστική ετοιμότητα, για την περιφρούρηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.