20 Ιουνίου, 2011

Αποτελέσματα για Γενικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Έγκριση Απολογισμών και Προϋπολογισμού της ΠΟΕΣΥ

Αρ. Πρωτ.: 2925/20.06.2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)
6ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
17-19 Ιουνίου 2011

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 2920/19.06.2011, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή νέων μελών στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ., της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τα αποτελέσματα για έγκριση ή μη του διοικητικού απολογισμού, του οικονομικού απολογισμού και του οικονομικού προϋπολογισμού.
Για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ψήφισαν εκατόν ογδόντα (180) σύνεδροι και βρέθηκαν εκατόν ογδόντα (180) έγκυρα ψηφοδέλτια. Ως εκ τούτου, το εκλογικό μέτρο είναι 9 (180 ψήφοι : 20 έδρες του Γενικού Συμβουλίου = 9 ψήφοι για κάθε έδρα).
Το αποτέλεσμα έχει ως εξής:

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Έλαβε σαράντα επτά (47) ψήφους

1.     Διόγος Μάκης               σταυροί      τριάντα ένα (31)           Ε.Σ.Η.Ε.Α.

2.     Κατσαμά Νέλλη             σταυροί      τριάντα (30)           Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

3.     Μποτώνης Διονύσης          »»         είκοσι οχτώ (28)           Ε.Σ.Η.Ε.Α.

4.     Μερσιάδου Δέσποινα         »»         είκοσι τέσσερις (24) Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

5.     Μπαζαίος Γιάννης              »»         είκοσι τέσσερις (24)     Ε.Σ.Π.Η.Τ.

6.     Τσαμποδήμου Δήμητρα      »»         είκοσι ένας (21)      Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

7.     Τσαντέ Δέσποινα               »»         είκοσι ένας (21)            Ε.Σ.Η.Ε.Α.

8.     Καρυοφύλλη Αδαμαντία     »»         είκοσι (20)                    Ε.Σ.Η.Ε.Α.

9.     Ιωάννου Όλγα                  »»         δέκα οκτώ (18)             Ε.Σ.Π.Η.Τ.

10. Παπανικολάου Δημήτρης   σταυροί  δέκα οκτώ (18)             Ε.Σ.Η.Ε.Α.

11. Τάταλας Ηλίας                   »»         δώδεκα (12)            Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

12. Μποσνακούδης Αντώνιος   »»         τρεις (3)                       Ε.Σ.Π.Η.Τ.

Ο συνδυασμός λαμβάνει πέντε (5) έδρες από την πρώτη κατανομή (5×9=45), και  εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας, ως τακτικά μέλη οι κάτωθι:

1. Διόγος Μάκης                 [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]             Α’ Κατανομή

2. Κατσαμά Νέλλη              [Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.]      Α’ Κατανομή

3. Μποτώνης Διονύσης      [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]             Α’ Κατανομή

4. Μερσιάδου Δέσποινα     [Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.]       Α’ Κατανομή

5. Μπαζαίος Γιάννης           [Ε.Σ.Π.Η.Τ.]            Α’ Κατανομή

Ως αναπληρωματικά μέλη ανακηρύσσονται:

1. Τσαμποδήμου Δήμητρα                    [Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.]

2. Τσαντέ Δέσποινα                                      [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

3. Καρυοφύλλη Αδαμαντία                   [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

4. Ιωάννου Όλγα                                [Ε.Σ.Π.Η.Τ.]

5. Παπανικολάου Δημήτρης                 [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ.»

Έλαβε τριάντα πέντε (35) ψήφους

1.     Χατζάρας Σπύρος           σταυροί    είκοσι επτά (27)              Ε.Σ.Η.Ε.Α.

2.     Λουκόπουλος Περικλής     »»       είκοσι τρεις (23)             Ε.Σ.Η.Ε.Α.

3.     Συνοδινός Νίκος                 »»      είκοσι ένα (21)               Ε.Σ.Η.Ε.Α.

4.     Πιτιακούδης Κώστας      σταυροί    δέκα εννέα (19)              Ε.Σ.Η.Ε.Α.

5.     Νταγκουνάκη Βικτωρία  σταυροί    επτά (7)                          Ε.Σ.Η.Ε.Α.

6.     Γκιώνης Γιώργος               »»       πέντε (5)                        Ε.Σ.Η.Ε.Α.

7.     Κατσούλης Χαράλαμπος     »»       τέσσερις (4)                   Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Ο συνδυασμός λαμβάνει τρεις (3) έδρες από την πρώτη κατανομή (3×9=27), και μία (1) έδρα από την δεύτερη κατανομή. Επομένως, εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας, ως τακτικά μέλη οι κάτωθι:

1. Χατζάρας Σπύρος                   [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]       Α’ Κατανομή

2. Λουκόπουλος Περικλής         [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]       Α’ Κατανομή

3. Συνοδινός Νίκος                    [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]       Α’ Κατανομή

4. Πιτιακούδης Κώστας              [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]       Β’ Κατανομή

3ος  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Έλαβε τριάντα (30) ψήφους

1.     Μανιφάβα Δήμητρα           σταυροί      είκοσι οκτώ (28)       Ε.Σ.Η.Ε.Α.

2.     Σιάχος Μιχαήλ                  σταυροί      είκοσι τέσσερις (24) Ε.Σ.Η.Ε.Α.

3.     Κουτζουράδης Γιάννης       σταυροί      είκοσι τρεις  (23)      Ε.Σ.Η.Ε.Α.

4.     Αλατάς Αθανάσιος             σταυροί      είκοσι (20)               Ε.Σ.Π.Η.Τ.

5.     Παρδάλη Κατερίνα             σταυροί      δεκαοκτώ (18)          Ε.Σ.Η.Ε.Α.

6.     Ζαγάρας Κωνσταντίνος      σταυροί      δεκαέξι (16)              Ε.Σ.Η.Ε.Α.

7.     Αργυράκης Αθανάσιος       σταυροί      έντεκα (11)               Ε.Σ.Η.Ε.Α.

8.     Πουλακίδας Κώστας          σταυροί      έντεκα (11)               Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Ο συνδυασμός λαμβάνει τρεις (3) έδρες από την πρώτη κατανομή (3×9=27), και εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας, ως τακτικά μέλη οι κάτωθι:

1.  Μανιφάβα Δήμητρα                [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]             Α’ Κατανομή

2.  Σιάχος Μιχαήλ                        [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]             Α’ Κατανομή

3.  Κουτζουράδης Γιάννης          [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]             Α’ Κατανομή

Ως αναπληρωματικά μέλη ανακηρύσσονται:

1.        Αλατάς Αθανάσιος           [Ε.Σ.Π.Η.Τ.]

2.        Παρδάλη Κατερίνα           [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

3.        Ζαγάρας Κωνσταντίνος    [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

Έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους

1.  Λιακόπουλος Απόλλωνας     σταυροί      είκοσι ένας (21)      Ε.Σ.Η.Ε.Α.

2.  Μπράτσος Νάσος                σταυροί      είκοσι ένας (21)      Ε.Σ.Η.Ε.Α.

3.  Κατερίνης Γιώργος              σταυροί      δεκαέξι (16)           Ε.Σ.Π.Η.Τ.

4.  Μεϊντάνη Μαρίνα                σταυροί      δεκαπέντε (15) Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

5.  Καζάκου Ιωάννα                 σταυροί      δεκατέσσερις (14)   Ε.Σ.Π.Η.Τ.

6.  Παυλόπουλος Γιώργος         σταυροί      δεκατέσσερις (14) Ε.Σ.Η.Ε.Α.

7.  Παπαχριστούδη Ματίνα        σταυροί      δεκατρείς (13)         Ε.Σ.Η.Ε.Α.

8.  Δεργιαδές Φίλιππος             σταυροί      έντεκα (11)       Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

Ο συνδυασμός λαμβάνει δύο (2) έδρες από την πρώτη κατανομή (2×9=18) και μία από τη δεύτερη κατανομή. Επομένως, εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι:

1.     Λιακόπουλος Απόλλωνας   [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]         Α’ κατανομή

2.     Μπράτσος Νάσος                 [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]         Α’ κατανομή

3.     Κατερίνης Γιώργος              [Ε.Σ.Π.Η.Τ.]         Β’ κατανομή

Επειδή όμως ο Κατερίνης Γιώργος εξελέγη και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ., τη θέση του καταλαμβάνει η Μεϊντάνη Μαρίνα [Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.] ως πρώτη αναπληρωματική.

Ως αναπληρωματικά μέλη, επομένως, ανακηρύσσονται οι:

1.     Καζάκου Ιωάννα                   [Ε.Σ.Π.Η.Τ.]

2.     Παυλόπουλος Γιώργος           [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

3.     Παπαχριστούδη Ματίνα          [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

4.     Δεργιαδές Φίλιππος               [Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.]

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους

1. Ζαγγανάς Γιάννης           σταυροί      δεκαεννέα (19)             Ε.Σ.Η.Ε.Α.

2. Χριστοδουλίδου Πόπη      σταυροί      δεκαεπτά (17)               Ε.Σ.Η.Ε.Α.

3. Ζάχαρης Παναγιώτης       σταυροί      δεκατέσσερις (14)        Ε.Σ.Π.Η.Τ.

4. Νούσιας Ζήσης               σταυροί      δώδεκα (12)                 Ε.Σ.Η.Ε.Α.

5. Μπόλκας Θεοχάρης         σταυροί      δέκα (10)                     Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Ο συνδυασμός λαμβάνει δύο (2) έδρες από την πρώτη κατανομή (2×9=18), και εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι:

1. Ζαγγανάς Γιάννης                     [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]            Α΄ κατανομή

2. Χριστοδουλίδου Πόπη              [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]           Α’ κατανομή

Επειδή όμως ο Ζαγγανάς Γιάννης εξελέγη και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ., τη θέση του καταλαμβάνει ο Ζάχαρης Παναγιώτης [Ε.Σ.Π.Η.Τ.], ως πρώτος αναπληρωματικός.

Ως αναπληρωματικά μέλη, επομένως, ανακηρύσσονται οι:

1.        Νούσιας Ζήσης                        [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

2.        Μπόλκας Θεοχάρης                           [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»

Έλαβε έντεκα (11) ψήφους

1.  Μαθέας Δημήτριος           σταυροί       δέκα (10)                  Ε.Σ.Η.Ε.Α.

2.  Νάκος Φώτης                  σταυροί       εννέα (9)                  Ε.Σ.Η.Ε.Α.

3.  Ηλιοπούλου Ελένη           σταυροί       οκτώ (8)                   Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Ο συνδυασμός λαμβάνει μία (1) έδρα από την πρώτη κατανομή (1×9=9), και εκλέγεται ο:

Μαθέας Δημήτριος               [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]            Α΄ κατανομή

Ως αναπληρωματικά μέλη ανακηρύσσονται:

1.     Νάκος Φώτης                  [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

2.     Ηλιοπούλου Ελένη           [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

7ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε.»

Έλαβε έξι (6) ψήφους

1.  Τσιγκλιφύσης Γιώργος    σταυροί       έξι   (6)         Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε.

2.  Μπαλλής Συμεών            σταυρός       ένας  (1)       Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε.

Ο συνδυασμός λαμβάνει μία έδρα από την τρίτη κατανομή και εκλέγεται ο:

Τσιγκλιφύσης Γιώργος     [Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.-Ε.]         Γ’ Κατανομή

8ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Π.Η.Τ.»

Έλαβε τέσσερις (4) ψήφους

1.  Τουράνης Αιμιλιανός (Τζεμίλ Τουράν)  σταυροί   τέσσερις(4) Ε.Σ.Π.Η.Τ.

2.  Πέπονα Φωτεινή                                σταυροί    τρεις (3)      Ε.Σ.Π.Η.Τ.

Ο συνδυασμός λαμβάνει μία έδρα από την τρίτη κατανομή και εκλέγεται ο:

Τουράνης Αιμιλιανός (Τζεμίλ Τουράν)    [Ε.Σ.Π.Η.Τ.]    Γ’ Κατανομή

Ως αναπληρωματικό μέλος ανακηρύσσεται η:

Πέπονα Φωτεινή                [Ε.Σ.Π.Η.Τ.]

9ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)»

Έλαβε τρεις (3) ψήφους

1. Καντούρης Κων/νος              σταυροί      τρεις (3)          Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

2. Κυριακούλης Βασίλης            σταυροί      τρεις (3)          Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

Ο συνδυασμός δεν εκλέγει μέλος στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ψήφισαν εκατόν ογδόντα (180) σύνεδροι, βρέθηκαν εκατόν εβδομήντα εννέα (179) φάκελοι

Έγκυρα: εκατόν εβδομήντα (170) ψηφοδέλτια.

Λευκά: πέντε (5) ψηφοδέλτια.

Άκυρα: τέσσερα (4) ψηφοδέλτια.

Ως εκ τούτου, το εκλογικό μέτρο είναι 34 ψήφοι.

Το αποτέλεσμα έχει ως εξής:

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Έλαβε σαράντα επτά (47) ψήφους

1.  Βυθούλκας Διονύσης              σταυροί    είκοσι τρεις (23)      Ε.Σ.Η.Ε.Α.

2.  Χατζηπαντελής Θεόδωρος       σταυροί    δεκατρείς (13)   Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

3.  Φιάδα Αλεξάνδρα                    σταυροί    εννέα (9)                Ε.Σ.Π.Η.Τ.

Ο συνδυασμός λαμβάνει μία έδρα από την πρώτη κατανομή και μία από τη δεύτερη, και εκλέγει ως τακτικά μέλη τους:

Βυθούλκα Διονύση                 [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]           Α’ Κατανομή

Χατζηπαντελή Θεόδωρο         [Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.]      Β’ Κατανομή

Ως αναπληρωματικό μέλος ανακηρύσσεται η:

Φιάδα Αλεξάνδρα             [Ε.Σ.Π.Η.Τ.]

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΣΥΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Έλαβε σαράντα τέσσερις (44) ψήφους

1.     Ρούσσος Τζώρτζης            σταυροί       τριάντα τρεις (33)    Ε.Σ.Η.Ε.Α.

2.     Νικολακάκος Κωστής         σταυροί       έντεκα (11)             Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Ο συνδυασμός λαμβάνει μία έδρα από την πρώτη κατανομή, και εκλέγει ως τακτικό μέλος τον:

Ρούσσο Τζώρτζη             [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]           Α’ Κατανομή

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ.»

Έλαβε σαράντα (40) ψήφους

1.     Καραγεώργου Έφη            σταυροί       δεκαοκτώ (18)        Ε.Σ.Η.Ε.Α.

2.     Αναγνώστου Στέφανος      σταυροί       δώδεκα (12)            Ε.Σ.Η.Ε.Α.

3.     Κοτσώνης Θεόδωρος         σταυροί       εννέα (9)               Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Ο συνδυασμός λαμβάνει μία έδρα από την πρώτη κατανομή, και εκλέγει ως τακτικό μέλος την:

Καραγεώργου Έφη                 [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]           Α’ Κατανομή

Ως αναπληρωματικό μέλος ανακηρύσσεται ο:

Αναγνώστου Στέφανος              [Ε.Σ.Η.Ε.Α.]

4ος  ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:

Ο Προυκάκης Χρήστος [Ε.Σ.Η.Ε.Α.], έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους και εξελέγη από τη Γ’ Κατανομή

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»

Έλαβε δεκατέσσερις (14) ψήφους

1.     Παπανίδης Μιχάλης               σταυροί    εννέα (9)                Ε.Σ.Η.Ε.Α.

2.     Γρηγοράκης Εμμανουήλ         σταυροί    πέντε (5)                 Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Ο συνδυασμός δεν εκλέγει μέλος στην Ελεγκτική Επιτροπή.

Εγκρίσεις απολογισμών – προϋπολογισμού:

Για τον Διοικητικό Απολογισμό, τον Οικονομικό Απολογισμό και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό  της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ψήφισαν εκατόν ογδόντα (180) σύνεδροι. Βρέθηκαν εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) φάκελοι.

Έγκυρα: εκατόν πενήντα επτά (157) ψηφοδέλτια.

Άκυρα: δώδεκα (12)

Λευκά: εννέα (9)

Ο Διοικητικός Απολογισμός –παρότι έλαβε 84 θετικές ψήφους και 73 αρνητικές- τελικά δεν εγκρίθηκε καθώς συγκέντρωσε το 47,2% του συνόλου των ψηφισάντων (συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των άκυρων και των λευκών ψηφοδελτίων).

Ο Οικονομικός Απολογισμός λαμβάνοντας 90 θετικές ψήφους και 64 αρνητικές, εγκρίθηκε καθώς συγκέντρωσε το 50,6% του συνόλου των ψηφισάντων.

Ο Οικονομικός Προϋπολογισμός, λαμβάνοντας 92 θετικές ψήφους έναντι 63 αρνητικών, εγκρίθηκε καθώς συγκέντρωσε το 51,7% του συνόλου των ψηφισάντων.

Η Εφορευτική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.ΣΥ.