20 Δεκεμβρίου, 2017

Αποτελέσματα για απολογισμούς και Ελεγκτική Επιτροπή ΠΟΕΣΥ

Η Εφορευτική Επιτροπή του 8ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών:

Πέραν αποτελεσμάτων για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας –τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί- τα λοιπά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ο Διοικητικός Απολογισμός έλαβε ογδόντα εννέα (89) θετικές ψήφους και εξήντα πέντε (65) αρνητικές και κατά συνέπεια εγκρίθηκε.

Ο Οικονομικός Απολογισμός έλαβε ογδόντα εννέα (89) θετικές ψήφους και εξήντα τρεις (63) αρνητικές και δύο (2) λευκά, και κατά συνέπεια εγκρίθηκε.

Ο Οικονομικός Προϋπολογισμός, έλαβε ογδόντα οκτώ (88) θετικές ψήφους και εξήντα τρεις (63) αρνητικές και τρία (3) και κατά συνέπεια εγκρίθηκε.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται:

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»

Έλαβε εξήντα τρεις (63) ψήφους
1. Γερακάρης Παύλος  σταυροί  σαράντα επτά (47)  ΕΣΗΕΑ
2. Χουρδάκης Εμμανουήλ σταυροί δέκα (10)  ΕΣΗΕΑ
Μετά τα ανωτέρω αποτελέσματα, εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως τακτικά μέλη οι:
1. Γερακάρης Παύλος [ΕΣΗΕΑ]
2. Χουρδάκης Εμμανουήλ [ΕΣΗΕΑ]

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Έλαβε τριάντα τέσσερις (34) ψήφους
1. Καψώχας Σωτήρης  σταυροί  τριάντα (30)  ΕΣΗΕΑ
Μετά τα ανωτέρω αποτελέσματα εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο:
Καψώχας Σωτήρης [ΕΣΗΕΑ]

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΕΣΥ»

Έλαβε είκοσι (20) ψήφους
1. Βασιλόπουλος Αντώνιος  σταυροί  δεκαεννέα (19)  ΕΣΗΕΑ
Μετά τα ανωτέρω αποτελέσματα εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο:
Βασιλόπουλος Αντώνης [ΕΣΗΕΑ]

Η Εφορευτική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.ΣΥ.