4 Μαΐου, 2011

Απολύσεις στον Αγγελιοφόρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.ΣΥ. συμπαρίσταται στον αγώνα των συναδέλφων της Θεσσαλονίκης που απολύθηκαν από το συγκρότημα του Αγγελιοφόρου, παρά τις δεσμεύσεις της εργοδοσίας ότι αν υπογραφούν ατομικές συμβάσεις, με συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης, θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Το δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε η επιχείρηση, έκρινε μεν παράνομη την απεργιακή κινητοποίηση αλλά στα υπόλοιπα σκέλη της απόφασής του, αμφισβητεί τα οικονομικά στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο εκπρόσωπος του Αγγελιοφόρου για να στοιχειοθετήσει τις απολύσεις που έγιναν και αυτές που έπονται.

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. για μία ακόμη φορά καλεί τους συναδέλφους να υπερασπιστούν την διεκδίκηση των Σ.Σ.Ε. ως πάγιο αίτημα του κλάδου, ενώ καλεί την επιχείρηση να ανακαλέσει τις απολύσεις και να σταματήσει ενέργειες που οδηγούν στην αποψίλωση της εφημερίδας Αγγελιοφόρος και την υποβάθμιση της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκης.