2 Οκτωβρίου, 2022

Ανακοίνωση για τις αρχαιρεσίες του 9ου τακτικού πανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)

9ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο

1 – 2 Οκτωβρίου 2022 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εφορευτική Επιτροπή ενημερώνει ότι μετά την καταμέτρηση, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της ΠΟΕΣΥ έχουν ως εξής:

Α) για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ψήφισαν: 161

Βρέθηκαν: 161 ψηφοδέλτια

Έγκυρα: 159 ψηφοδέλτια

Λευκά: 1 ψηφοδέλτιο

Άκυρα: 1 ψηφοδέλτιο

Έλαβαν:

 1. Δημοσιογραφική Συνεργασία: 15 ψήφους και 1 έδρα
 2. Δημοσιογραφική Συσπείρωση: 44 ψήφους και 3 έδρες
 3. ΕΣΗΕΠΗΝ Ενότητα: 5 ψήφους και 1 έδρα
 4. Μαζί για την ΠΟΕΣΥ: 55 ψήφους και 4 έδρες
 5. Μέτωπο για την ανατροπή στα ΜΜΕ: 10 ψήφους και 0 έδρες
 6. Μπροστά για την ΠΟΕΣΥ: 26 ψήφους και 1 έδρα
 7. Πρωτοβουλία ΕΣΗΕΘΣτΕΕ: 3 ψήφους και 1 έδρα

 

Κατά παράταξη οι υποψήφιοι έλαβαν:

 

Δημοσιογραφική Συνεργασία:

 

 1. ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ (ΕΣΠΗΤ)          σταυροί              δεκατρείς (13) εκλέγεται
 2. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                        δεκατέσσερις (14).
 3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΣΗΕΜΘ)       σταυροί                         δεκατέσσερις (14)

 

Δημοσιογραφική Συσπείρωση:

 

 1. ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                 τριάντα (30) εκλέγεται
 2. ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί           είκοσι οκτώ (28) εκλέγεται
 3. ΒΟΪΤΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΕΣΗΕΜΘ)       σταυροί     είκοσι τέσσερις (24) εκλέγεται
 4. ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                              δεκαπέντε (15)
 5. ΓΙΑΜΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                               δεκατρείς (13)
 6. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ (ΕΣΗΕΜΘ)       σταυροί                               δεκατρείς (13)

 

 

ΕΣΗΕΠΗΝ Ενότητα:

 

 1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΣΗΕΠΗΝ)         σταυροί                       πέντε (5) εκλέγεται
 2. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΕΣΗΕΠΗΝ)         σταυροί                                         τρεις (3)

 

 

Μαζί για την ΠΟΕΣΥ

 

 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί            τριάντα έξι (36) εκλέγεται
 2. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί           είκοσι οκτώ (28) εκλέγεται
 3. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί              εικοσιένα (21) εκλέγεται
 4. ΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΣΠΗΤ)            σταυροί             δεκαπέντε (15) εκλέγεται
 5. ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                              δεκαπέντε (15)
 6. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                               δεκατρείς (13)
 7. ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                                    έντεκα (11)
 8. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΣΠΗΤ)            σταυροί                                       δέκα (10)

 

 

Μέτωπο για την ανατροπή στα ΜΜΕ

 

 1. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΣΗΕΜ-Θ)            σταυροί                                       επτά (7)
 2. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ (ΕΣΗΕΑ)                 σταυροί                                           έξι (6)
 3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΣΗΕΑ)                 σταυροί                                      πέντε (5)
 4. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΣΗΕΜΘ)              σταυροί                                      πέντε (5)
 5. ΒΕΡΔΕ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) (ΕΣΠΗΤ)                 σταυροί                                 τέσσερις (4)

 

 

Μπροστά για την ΠΟΕΣΥ

 

 1. ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΣΗΕΜΘ)           σταυροί             δέκα οκτώ (18) εκλέγεται
 2. ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΕΣΗΕΑ)               σταυροί                      είκοσι τέσσερις (24)
 3. ΤΣΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΣΗΕΜ-Θ)          σταυροί                                   δώδεκα (12)

 

Πρωτοβουλία ΕΣΗΕΘΣτΕΕ

 

 1. ΣΙΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΕΣΗΕΘΣτΕΕ)       σταυροί                        τρεις (3) εκλέγεται
 2. ΧΟΡΤΑΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΣΗΕΘΣτΕΕ)       σταυροί                                           δύο (2)

 

 

Β) για το Γενικό Συμβούλιο:

Ψήφισαν: 161

Βρέθηκαν: 161 ψηφοδέλτια

Έγκυρα: 159 ψηφοδέλτια

Λευκά: 2 ψηφοδέλτια

Άκυρα: 0 ψηφοδέλτια

Έλαβαν:

 1. Δημοσιογραφική Συνεργασία: 13 ψήφους και 2 έδρες
 2. Δημοσιογραφική Συσπείρωση: ψήφους 39 και 5 έδρες
 3. Θεσσαλοί Δημοσιογράφοι: ψήφους 10 και 1 έδρα
 4. Μαζί για την ΠΟΕΣΥ: ψήφους 44 και 6 έδρες
 5. Μέτωπο για την ανατροπή στα ΜΜΕ: ψήφους 11 και 1 έδρα
 6. Μπροστά για την ΠΟΕΣΥ: ψήφους 25 και 3 έδρες
 7. Πρόοδος ΕΣΗΕΠΗΝ: ψήφους 17 και 2 έδρες

 

Κατά παράταξη οι υποψήφιοι έλαβαν:

 

Δημοσιογραφική Συνεργασία:

 

 1. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                δεκατρείς (13) εκλέγεται
 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΣΗΕΜΘ)       σταυροί                δεκατρείς (13) εκλέγεται
 3. ΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ (ΕΣΠΗΤ)          σταυροί                                 δεκατρείς (13)

 

Δημοσιογραφική Συσπείρωση:

 

 1. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (ΕΣΗΕΑ)               σταυροί            είκοσι εννέα (29) εκλέγεται
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΣΠΗΤ)               σταυροί       είκοσι τέσσερα (24) εκλέγεται.
 3. ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΣΗΕΜ-Θ)          σταυροί             είκοσι τρεις (23) εκλέγεται
 4. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΣΗΕΑ)               σταυροί               είκοσι ένα (21) εκλέγεται.
 5. ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΣΗΕΑ)               σταυροί                     είκοσι (20) εκλέγεται.
 6. ΚΡΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΕΣΠΗΤ)               σταυροί                                δέκα οκτώ (18)
 7. ΑΡΓΕΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (ΕΣΗΕΑ)               σταυροί                                    δέκα έξι (16)
 8. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΕΣΗΕΜΘ)            σταυροί                                δεκαπέντε (15)
 9. ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΣΗΕΑ)               σταυροί                           δεκατέσσερα (14).
 10. ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΕΣΗΕΑ)               σταυροί                                δέκα τρεις (13)

 

 

Θεσσαλοί Δημοσιογράφοι

 

 1. ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΣΗΕΘΣτΕΕ)         σταυροί                                 οκτώ (8) εκλέγεται
 2. ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΕΣΗΕΘΣτΕΕ)         σταυροί                                                   επτά (7)

 

 

Μαζί για την ΠΟΕΣΥ

 

 1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                    σαράντα (40) εκλέγεται.
 2. ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΣΗΕΜ-Θ)     σταυροί             τριάντα οκτώ (38) εκλέγεται
 3. ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί             τριάντα επτά (37) εκλέγεται
 4. ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                       τριάντα (30)εκλέγεται
 5. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ) (ΕΣΠΗΤ)          σταυροί             είκοσι εννέα (29) εκλέγεται.
 6. ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί               είκοσι οκτώ (28) εκλέγεται
 7. ΑΒΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ (ΝΙΑ) (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                                είκοσι πέντε (25)
 8. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                                   δέκα οκτώ (18)

 

Μέτωπο για την ανατροπή στα ΜΜΕ

 

 1. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΣΗΕΜ-Θ)        σταυροί                           δέκα (10) εκλέγεται
 2. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                                            δέκα (10)
 3. ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΫΣΗΣ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                                          εννέα (9) ε
 4. ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                                             εννέα (9)
 5. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                                              οκτώ (8)
 6. ΜΑΡΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                                                  έξι (6)
 7. ΒΕΡΔΕ ΕΛΕΝΗ (ΕΣΠΗΤ)            σταυροί                                            μηδέν (0)

 

Μπροστά για την ΠΟΕΣΥ

 

 1. ΓΥΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                  δεκαεννέα (19) εκλέγεται
 2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                  δέκα οκτώ (18) εκλέγεται
 3. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΣΗΕΜΘ)         σταυροί                  δέκα οκτώ (18) εκλέγεται
 4. ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ (ΛΙΛΙΑΝ) (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                                   δέκα οκτώ (18)
 5. ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                                       δέκα έξι (16)
 6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΩ (ΕΣΗΕΑ)            σταυροί                                       δέκα έξι (16)

 

 

Πρόοδος ΕΣΗΕΠΗΝ

 

 1. ΜΑΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΕΣΗΕΠΗΝ)          σταυροί               δεκαπέντε (15) εκλέγεται
 2. ΚΑΤΣΑΜΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΣΗΕΠΗΝ)          σταυροί                        δέκα (10) εκλέγεται

 

 

 

Γ) για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Ψήφισαν: 161

Βρέθηκαν: 161 ψηφοδέλτια

Έγκυρα: 135 ψηφοδέλτια

Λευκά: 22 ψηφοδέλτια

Άκυρα: 4 ψηφοδέλτια

Έλαβαν:

 1. Δημοσιογραφική Συσπείρωση: ψήφους 53 και 2 έδρες
 2. Μαζί για την ΠΟΕΣΥ: ψήφους 56 και 2 έδρες
 3. Μπροστά για την ΠΟΕΣΥ: ψήφους 26 και 1 έδρα

 

 

Δημοσιογραφική Συσπείρωση:

 

 1. ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΕΣΗΕΑ) σταυροί                           τριάντα (30) εκλέγεται
 2. ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΕΣΗΕΑ) σταυροί                              είκοσι (20) εκλέγεται

 

 

Μαζί για την ΠΟΕΣΥ

 

 1. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                        δέκα εννέα (19) εκλέγεται
 2. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                             δώδεκα (12) εκλέγεται
 3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                                                έντεκα (11)
 4. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ) (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                                                έντεκα (11)

 

 

Μπροστά για την ΠΟΕΣΥ

 

 1. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                      δεκαπέντε (15) εκλέγεται
 2. ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΕΣΗΕΑ)          σταυροί                                              έντεκα (11)

 

Ο διοικητικός απολογισμός έλαβε 68 θετικές ψήφους και 33 αρνητικές

Ο οικονομικός απολογισμός έλαβε 65 θετικές ψήφους και 34 αρνητικές.

Ο οικονομικός προϋπολογισμός έλαβε 68 θετικές ψήφους και 31 αρνητικές.

Λευκά 3, άκυρα 57.

 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2022

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ