Νέων Μέσων, Τεχνολογίας, Επιμόρφωσης

Η επιτροπή παρακολουθεί την  μετάβαση από τα κλασικής μορφής  Μέσα Ενημέρωσης των προηγούμενων δεκαετιών, στα Νέα Μέσα, εταιρικές μορφές  και την ψηφιακή εποχή.
Καταγράφει τις διαφορετικές  μορφές και συνθήκες εργασίας, τις ανάγκες για επιμόρφωση των δημοσιογράφων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία όλων των Νέων Μέσων.
Συγκροτεί μελέτες και πορίσματα, προωθεί την επιμόρφωση με σεμινάρια και συνεργασίες με εμπλεκόμενους φορείς.

 Εργασίες Εκτύπωση E-mail

Υπό Κατασκευή

 
Μέλη Εκτύπωση E-mail

Ριζεάκου Έλενα

Γιαννούλη Φωτεινή

Χριστάκος Ιωάννης

Περιδικάρης Αιμίλιος

Κωνστανοπούλου Μαρία

Προυκάκης Χρήστος